Watermakelaars geven bedrijven en landbouwers advies op maat om hun waterbehoefte duurzaam in te vullen

Ze gaan hierbij onder meer na of er effluenten van RWZI's gebruikt kunnen worden, water op eigen terrein opgevangen kan worden, de teeltkeuze aangepast kan worden, actief peilbeheer toegepast kan worden, waterhouderijen opgestart kunnen worden,...

8 april 2018 - Hannelore M
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0